PKN
 
Protestantse Gemeente Diemen
Home Home

Welkom bij de Protestanse Gemeente Diemen
Schoolstraat 8-10
1111 BR Diemen
Tel.: 020-6901898

Met deze link kunt u de Binding van september 2020 openen en eventueel downloaden en of afdrukken.

Op zaterdag 3 oktober willen we u weer de gelegenheid geven om in de Schuilplaatszaal van De Ontmoeting elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee. Dan zien we elkaar weer eens en kunnen we gezellig bijpraten. Ook is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken of even stil te zijn voor u zelf.
In verband met de corona maatregelen kunnen we 2 groepen van 20 personen verwelkomen.
De eerste groep is welkom om 13:30 uur tot 14:45 uur. De tweede groep zien we dan van 15:30 uur tot 16:45 uur.
U kunt zich opgeven via internet:  kerkradio@kpnmail.nl of telefonisch. Als u zich per telefoon wilt opgeven, kijk dan achterop het blad Binding, bij kerkgebouw de Ontmoeting, dat telefoonnummer  kunt u gebruiken. Bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken.
Geeft u zowel telefonisch als via de mail door of u zich voor de 1e of de 2e groep wilt opgeven en dan met uw naam en telefoonnummer.
Wilt u zo weinig mogelijk gebruik maken van het toilet.
We hopen op een fijn samenzijn! Van harte welkom.


EXTRA BULLETIN IN VERBAND MET CORONA VIRUS nummer 5

Beste kerkleden,

Vanwege de uitzonderlijke situatie waarin we ons ook als kerk bevinden, door het corona virus, ontvangt u hierbij een nieuw bulletin met actuele informatie over onze gemeente.


VOORLOPIG GEEN FYSIEKE KERKDIENSTEN
Hoewel wij hoopten dat wij in september weer fysieke kerkdiensten zouden kunnen aanbieden vanaf startzondag 13 september a.s., is dit door de huidige stand van het virus met oplopende besmettingen, ook in Diemen, zeer ongewis.
Daarbij hebben we er ook rekening mee te houden dat er geen goede ventilatie is in ons kerkgebouw, want er kunnen geen ramen open in de kerkzaal, maar alleen deuren.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 1 september 2020 dan ook besloten om tot in ieder geval zondag 15 november 2020 GEEN fysieke kerkdiensten te houden.
Deze beslissing is genomen nadat wij leden van het het college van kerkrentmeesters en diaconie, alsmede gemeenteleden tijdens de afgelopen bijeenkomst van zaterdag 29 augustus jl., hebben geraadpleegd.
Wij achten het thans niet verantwoord om fysieke diensten te houden waarbij voor de ventilatie alle deuren open zouden moeten staan en, met de komende herfstperiode in aantocht, er dan ook mondjesmaat gestookt kan worden in de kerkzaal. Het gevolg is dan een redelijk koude kerkzaal met kans op tochtvorming en als gevolg hiervan meer kans op verkoudheid of erger onder de gemeenteleden.
Enige uitzondering hierop is dat als een eigen gemeentelid komt te overlijden en hij/zij een uitvaartdienst wenst dan is dat mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Condoleance is echter niet mogelijk.
We zullen in onze vergaderingen van oktober en november 2020 opnieuw de situatie bekijken en daar op inspelen.


De kerkenraad.

RADIO UITZENDINGEN
Elke zondag zijn wij te beluisteren van 10.00 uur tot 12.00 uur op de lokale zender STUDIO DMN via de kabel FM 103.3 en via de ether FM 106.1 of via www. studiodmn.nl.
Deze radio uitzendingen blijven in stand  met mededelingen en een aangepaste dienst verzorgd door ds. Wim Brouwer of gastpredikanten en omlijst met muziek. Om 11.00 uur is een herhaling te beluisteren.
Heeft u een lied dat u graag wilt horen tijdens de digitale kerkdiensten dan kunt u dat indienen via mailadres: kerkradio@kpnmail.nl of bel naar de jeugdouderling Sjaak Groot jr. Zijn telefoonnummer staat op achterzijde van kerkblad Binding.

Heeft u problemen met het vinden van de juiste frequentie van de radio en/of internet dan kunt u dat melden via telefoonnummer 06 20 63 62 58 (Hans Holleman).
Samen met andere vrijwilligers zullen zij dan proberen uw probleem op te lossen.

Dank aan ds. Wim Brouwer, Sjaak Groot jr , Nico Kruijswijk, Fam. Groot sr. en Jan Elbers voor het verzorgen van deze radio uitzendingen.

GEMEENTEBERAAD
Het geplande gemeenteberaad in september is tot nader order uitgesteld..

KERKBLAD BINDING
Vanaf september zal ons kerkblad Binding weer bij alle gemeenteleden worden bezorgd.
Het blad zal pas volgende week uitkomen omdat hierin opgenomen zijn o.a. de besluiten van de kerkenraad van 1 september j.l.
Ook blijft de digitale versie beschikbaar via de website van onze kerk.


ACTIVITEITEN
Alle kerkelijke activiteiten zijn uitgesteld tot nader order.
Wel is een groepje gemeenteleden bezig om elkaar toch te kunnen ontmoeten bij mooi weer in de tuin van onze kerk en anders in de ruimte in of bij de Schuilplaatszaal.
Of en wanneer er weer een bijeenkomst zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.
Gedacht wordt aan zaterdag 3 oktober a.s.
Ook wordt onderzocht of de bijeenkomsten kunnen worden uitgebreid vanaf oktober 2020 naar een woensdagmiddag en een zaterdagmiddag in een maand waarbij op de woensdagmiddag dan een thema zal worden behandeld door o.a. ds. Wim Brouwer.
U hoort hierover meer via de bekende kanalen zoals website, afkondigingen en kerkblad.

PASTORALE ZORG
In deze moeilijke periode is het van belang dat wij omzien naar elkaar. Met name naar de mensen die alleen zijn. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze periode wat meer, via de telefoon, contact te zoeken met mensen die u kent en waarvan u weet dat zij alleen zijn of kwetsbaar.
Ook blijft het mogelijk om pastorale zorg te krijgen voor diegene die daar behoefte aan heeft.
U kunt hiervoor bellen met ds. Wim Brouwer 06 30 21 47 71, mw. Elsa Aarsen-Schiering    06 54 66 52 47 of met Jan Elbers 698 11 30


COLLECTEN

Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden kan er ook niet gecollecteerd worden voor diverse doelen en landelijke projecten.
Wij bevelen u wel aan om uw steun te blijven geven aan deze doelen en projecten.
Wij verwijzen u hierbij naar blad Binding van september waarin uitgebreid de doelen staan vermeld voor de maand september en hoe u toch een bijdrage kunt leveren via uw eigen bankrekening.
Tevens zijn deze bijdragen via uw bankrekening ook nog eens aftrekbaar als gift voor uw belastingaangifte.
Dus van harte aanbevolen en in de afgelopen periode hebben al vele gemeenteleden dit gedaan waarvoor onze hartelijke dank. 


TOT SLOT
We hopen dat deze moeilijke periode voor een ieder niet te lang zal duren en vragen u daarom in kleine kring te bidden tot God en te denken aan degenen die besmet zijn geraakt met dit virus en hopelijk weer snel zullen genezen. Maar ook aan de nabestaanden van degenen die door dit virus zijn overleden waar ook ter wereld.
Ook bidden we tot God voor de zieken, uzelf en uw dierbaren alsmede voor de wereld die er thans heel anders uitziet dan we hoopten.

Met een hartelijke groet,
DE KERKENRAAD VAN
DE PROTESTANTSE GEMEENTE DIEMEN
 
 
 
 

Kerkdienst op de radio en internet
meer
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.