PKN
 
Protestantse Gemeente Diemen
Home Home

Welkom bij de Protestanse Gemeente Diemen
Schoolstraat 8-10
1111 BR Diemen
Tel.: 020-6901898

Met deze link kunt u de Binding van juli - augustus 2020 openen en eventueel downloaden en of afdrukken.

EXTRA BULLETIN IN VERBAND MET CORONA VIRUS nummer 4

GEEN KERKDIENSTEN

De kerkenraad van onze protestantse gemeente Diemen heeft unaniem besloten  ook GEEN fysieke kerkdiensten te houden in De Ontmoeting in de maanden juni t/m augustus.
De argumenten hiervoor zijn:

Gebleken is dat het risico van besmetting met het corona virus in binnenruimten, zeker als die niet goed zijn geventileerd, groter is dan in de buitenlucht. Zie voorbeelden van recente uitbraken in kerk in Duitsland, moskee in Den Haag.

Er is door de landelijke PKN een protocol opgesteld hoe we wel fysieke kerkdiensten kunnen houden.
Dit protocol bevat dusdanige regels dat dit voor onze kerkgemeenschap, met vooral kwetsbare gemeenteleden ,niet of zeer moeilijk uitvoerbaar is.
Vooraf reserveren is verplicht en in de kerkruimte moet afstand gehouden worden.
Het is niet toegestaan om gezamenlijk te zingen in de fysieke diensten, omdat ook dit het risico op verspreiding vergroot, waardoor wij van mening zijn dat een essentieel gedeelte uit de dienst ontbreekt en dat daarmee vergeleken de radio-uitzendingen hetzelfde niveau halen.
Er heerst nog steeds angst om naar de kerk te komen wat begrijpelijk is en niet alleen bij de kerkgangers.
Voorzichtigheid is, naar onze mening, geboden en derhalve sturen we aan op mogelijk fysieke diensten vanaf september en dan met name startzondag op 13 september a.s.
 
De betreffende dienstdoende(gast) predikanten en overige vrijwilligers zijn door ons op de hoogte gebracht.
Ook alle activiteiten en vergaderingen in de maanden juni t/m augustus  2020 gaan niet door.

De Bazaar gaat ook dit jaar definitief niet door en  hopelijk kunnen we in april 2021 weer een Bazaar houden.

RADIO UITZENDINGEN
Elke zondag zijn wij te beluisteren van 10.00 uur tot 12.00 uur op de lokale zender STUDIO DMN via de kabel FM 103.3 en via de ether FM 106.1 of via www. studiodmn.nl.
Deze radio uitzendingen blijven in stand  met mededelingen en een aangepaste dienst verzorgd door ds. Wim Brouwer of gastpredikanten en omlijst met muziek. Om 11.00 uur is een herhaling te beluisteren.
Heeft u een lied dat u graag wilt horen tijdens de digitale kerkdiensten dan kunt u dat indienen via mailadres: kerkradio@kpnmail.nl of bel naar de jeugdouderling Sjaak Groot jr. Zijn telefoonnummer staat op achterzijde van kerkblad Binding.

Heeft u problemen met het vinden van de juiste frequentie van de radio en/of internet dan kunt u dat melden via telefoonnummer 06 20 63 62 58 (Hans Holleman).
Samen met andere vrijwilligers zullen zij dan proberen uw probleem op te lossen.

Dank aan ds. Wim Brouwer, Sjaak Groot jr en sr, Nico Kruijswijk, Isak Groot en Jan Elbers voor het verzorgen van deze radio uitzendingen.

GEMEENTEBERAAD
Op 5 maart was er een gemeenteberaad waarbij is afgesproken om in september weer bij elkaar te komen.
Gezien de huidige situatie heeft de kerkenraad besloten om het gemeenteberaad te verplaatsen naar een zaterdagmiddag in oktober 2020. Nadere berichten hierover volgen in september.


PASTORALE ZORG
In deze moeilijke periode is het van belang dat wij omzien naar elkaar. Met name naar de mensen die alleen zijn. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze periode wat meer, via de telefoon, contact te zoeken met mensen die u kent en waarvan u weet dat zij alleen zijn of kwetsbaar.
Ook blijft het mogelijk om pastorale zorg te krijgen voor diegene die daar behoefte aan heeft.
U kunt hiervoor bellen met ds. Wim Brouwer 06 30 21 47 71, mw. Elsa Aarsen-Schiering    06 54 66 52 47 of met Jan Elbers 698 11 30
Ds. Wim Brouwer is met vakantie vanaf 27 juli t/m 23 augustus 2020 en in die periode kunt u in ieder geval één van de andere personen bellen of de scriba John Boogaard telnr. 6002075.

COLLECTEN

Nu er geen fysieke kerkdiensten worden gehouden kan er ook niet gecollecteerd worden voor diverse doelen en landelijke projecten.
Wij bevelen u wel aan om uw steun te blijven geven aan deze doelen en projecten.
Wij verwijzen u hierbij naar blad Binding van juni waarin uitgebreid de doelen staan vermeld voor de maand juni en hoe u toch een bijdrage kunt leveren via uw eigen bankrekening.
Tevens zijn deze bijdragen via uw bankrekening ook nog eens aftrekbaar als gift voor uw belastingaangifte.
Dus van harte aanbevolen en in april en mei hebben al enige gemeenteleden dit gedaan waarvoor onze hartelijke dank. 


TOT SLOT
We hopen dat deze moeilijke periode voor een ieder niet te lang zal duren en vragen u daarom in kleine kring te bidden tot God en te denken aan degenen die besmet zijn geraakt met dit virus en hopelijk weer snel zullen genezen. Maar ook aan de nabestaanden van degenen die door dit virus zijn overleden waar ook ter wereld.

Met een hartelijke groet,
DE KERKENRAAD VAN
DE PROTESTANTSE GEMEENTE DIEMEN


Met deze link kunt u een meditatie over Hemelvaart en Pinksteren van De Kleine Kerk in Duivendrecht zien.
Omdat het dit jaar ivm de Coronacrisis niet mogelijk is om met Pinksteren een viering te houden in De Kleine Kerk, heeft de Protestantse Gemeente Duivendrecht deze film gemaakt. Hierin wordt op meditatieve wijze zowel de Hemelvaart van Jezus als het Pinksterfeest belicht met tekst, beeld en muziek. Het geheel is bedacht en samengesteld door ds. Wim Brouwer, Esther Nolte & Martijn Nolte, en ook de Kinderkerk heeft een bijdrage geleverd. We hopen dat deze film u goed zal doen en we wensen u ondanks deze vreemde en moeilijke omstandigheden een inspirerend Pinksteren.
 
 
 
 

Kerkdienst op de radio en internet
meer
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.